Ochrona pracy przed mobbingiem i dyskryminacją


Ochrona pracy przed mobbingiem i dyskryminacją. W języku angielskim mob oznacza napadać na kogoś, nagabywać, atakować. Definicja mobbingu mówi o działaniach, które mają miejsce w dłuższej perspektywie czasu o charakterze powtarzającym się, jakich celem jest wyrządzenie psychicznego i od czasu do czasu fizycznego bólu. Nakierowany jest w szeregu przypadków na jedną osobę, jednak może również tyczyć się grupy ludzi. Z roku rocznie problem ile trzymamy akta osobowe jest coraz w wyższym stopniu poważny, a numer pozwów trafiających na kanwę sądową wzrasta. Już w 2017 roku rozpatrywanych było blisko 2,5 tysiąca takich spraw, kiedy w 2015 roku było ich aż pięć razy mniej. Co roku nieco tysięcy zgłoszeń trafia zarówno bezpośrednio do Państwowej Inspekcji Pracy, choć nie mogą być rozpatrzone przez ten organ, to zjawisko ten potwierdza rozmiary problemu. Czy organizacje mogą wpływać na ograniczenie liczby przypadków, w jakich zatrudnieni są narażeni na uciążliwe i nieprzyjemne zachowania innymi słowy nękanie ze strony przełożonych czyli współpracowników? Czy odpowiedni system edukacji i rozwoju kadry może mieć pozytywny działanie na zachowania zatrudnionych względem innych w miejscu pracy? Kodeks pracy definiuje mobbing jako funkcja czyli zachowania dotyczące pracownika czyli skierowane przeciwko niemu, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu czyli zastraszaniu, wywołujące zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie czyli ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Tyle teorii. W praktyce mobbing może przybierać różne formy, nawet wiązać się z wykorzystywaniem seksualnym. Można go doświadczać również ze strony pracodawcy, w jaki sposób i współpracowników.

Tagi dla artykułu

akta osobowe jakie oświadczenia, akta osobowe kiedy do archiwum, ile trzymamy akta osobowe, kiedy nowe akta osobowe, kiedy zakładamy nowe akta osobowe